horoskopbladet - synskonline

Motta horoskopet ditt på post hver morgen – gratis

Du får også:

⭐ Månedlig trekning av personlig horoskop (verdi 235 kr.)

⭐ Ukens og månedens horoskop

⭐ Mer innsikt i stjernetegnet ditt

 

100% gratis & ingen spam

Livet etter døden i et åndelig perspektiv

Det er mange ulike oppfatninger om hvorvidt det finnes liv etter døden – og i så fall hva etterlivet består av. Mange tro er basert på religion.

I kristendommen tror du på et liv etter døden i paradis, i buddhismen tror du på reinkarnasjon, og i islam tror du at livet faktisk bare er en test for etterlivet, hvor du blir belønnet eller straffet for dine gjerninger.

I den åndelige verden er det heller ikke bare ett liv. Her tror vi at vi er bygd opp av sjeler som for en tid tar plass i en kropp. Når kroppen dør, går sjelene tilbake dit de kom fra til de reinkarnerer til jorden i en ny kropp på et senere tidspunkt.

I artikkelen her kan du lese alt om livet etter døden fra et åndelig perspektiv.

Hva skjer når du dør?

I prinsippet er det ingen som vet hva som skjer etter døden. Det er mange oppfatninger; både religiøse og spirituelle. Og så er det (relativt få) nær-døden og «ut-av-kroppen»-opplevelser, som er mer eller mindre gyldige.

De fleste nær-døden og «ute av kroppen»-opplevelser har imidlertid en rekke fellesnevnere. Nemlig veien mot lyset og det å kunne oppleve sin egen kropp utenfra.

Hva skjer med sjelen når vi dør?

Hva skjer etter døden? Så med sjelen? Svaret er ganske abstrakt. De fleste spiritister og åndelige veiledere tror at sjeler går tilbake i lyset når kroppen dør. Hva mer spesifikt lyset inneholder, er det derimot få som kommenterer.

Kroppen er et hus som sjelen midlertidig oppholder seg i. Dette betyr også at sjelen vår ikke bare har dette ene livet, men at den har hatt tidligere liv og også vil ha flere liv når kroppens tid på jorden er over.

Troen på at sjelen lever videre etter kroppen; at sjelen er udødelig og uoppløselig bygger blant annet på såkalte «out of body»-opplevelser fra mennesker som har vært døde – og gjenoppstått – og kan i ettertid beskrive hva de har sett og opplevd mens de ikke har vært i live ; det vil si mens deres hjerte – og hjerne – har blitt stoppet.

Det er to generelle beskrivelser som ligger til grunn for troen på liv etter døden:

  • Den døde blir plukket opp av avdøde / oppfordret av avdøde til å bevege seg mot lyset. Lyset beskrives ofte som veldig sterkt i enden av en mørk tunnel.
  • Den døde personen flyter i rommet og kan se sin egen døde kropp og omgivelsene og kan etter reanimasjon beskrive svært nøyaktig hva som skjedde i løpet av den tiden kroppen var død.

Hvordan føltes det å dø?

Den vitenskapelige forklaringen er at du ikke kan føle noe etter at hjertet har sluttet å slå. Å dø i seg selv er derfor verken smertefullt, fredelig eller full av følelser. Tiden til hjertet slutter å slå avhenger av dødsårsaken. Noen sovner stille inn og merker det ikke, mens andre har smerter i forbindelse med sykdom eller skade.

Hvordan det føles etter at hjertet har sluttet å slå – etter at døden inntreffer – er det få som kan svare på. De som kan ha vært klinisk døde og deretter gjenopplivet. Som nevnt ovenfor har mange av dem opplevd enten å sveve gjennom mørket mot et sterkt lys eller sveve over sin egen kropp.

Mange opplever også nær-døden-opplevelser som fredelige og rolige, mens andre opplever at livet går forbi. De aller fleste opplever imidlertid ingenting, noe som er med på å skape splittelse i troen rundt livet etter døden.

Hvor er du etter døden?

Hvor er man efter doeden

Det kan gå lang tid mellom de forskjellige livene, som også omtales som inkarnasjoner til jorden. Sjelen kan også bli i denne verden etter kroppens død hvis den ikke er ferdig her. Det kan være at sjelen ønsker å forsikre seg om at de etterlatte har det bra, eller at den har andre oppgaver å fullføre før den kommer i lyset.

Når vi dør, kommer sjelene til de avdøde vi kjenner og henter oss. I noen tilfeller tar vi det tilbake umiddelbart, mens i andre tilfeller må vi gjøre ferdig noe i denne verden før vi tar det på oss.

Av den grunn tror vi også i den åndelige verden at den avdøde kan forbli rundt oss en stund, og at kontakt med den avdøde i mange tilfeller er mulig.

Kontakt med de døde

Som en naturlig del av å tro at sjeler fortsetter livet etter døden, tror mange også at noen sjeler vil forbli rundt oss når tiden deres på jorden er over for denne gang. Dette gjelder særlig dersom dødsfallet har inntruffet plutselig eller uventet, og hvor det kan være uavsluttede saker med avdøde.

Mange tror at hvis det er uferdige saker, vil sjelen til den avdøde bli værende en stund. Både for å passe på og passe på de etterlatte, men også for å være tilgjengelig for dem og kanskje til og med prøve å fortelle noe endelig.

Noen føler selv kontakt med avdøde, mens andre trenger hjelp fra såkalte medier, som er personer med en spesiell evne til å kontakte avdøde på en hensiktsmessig måte.

Når sjelen til avdøde har sagt hva den ville, når det har vært endelig kontakt, eller når den har sørget for at de etterlot sege er ok, den vil gå videre mot lyset sammen med de andre sjelene den allerede kjenner.

I fremtiden, når det er din tur til å gå videre mot lyset, vil sjelene til din kjære avdøde komme og samle deg for å bringe deg trygt tilbake til lyset, som er ditt hjem – til neste inkarnasjon til jorden.

Hvor mange dansker tror på et liv etter døden?

Selv om flertallet av danskene er kristne og dermed i utgangspunktet tror på Gud og paradis etter døden, er det fortsatt hele 24 % som i en undersøkelse utført av nyhetsmediet Zetland svarer at de tror på liv etter døden; dvs. på reinkarnasjon.

Dette kan altså tyde på at mange dansker er mer åndelige enn kristne når det kommer til stykket.

Les også: Hvem er din skytsengel og hva gjør den?

Finn alle horoskoper her: Dagens horoskop - Ukeshoroskop - Månedshoroskop - Årshoroskop